Formulieren

Door middel van deze dienstenwijzer willen wij u graag informeren over ons kantoor, onze werkwijze en over een aantal aspecten aan onze dienstverlening die voor u van belang zijn. Wanneer u besluit om ons kantoor voor advies of bemiddeling in te schakelen, zullen wij op een aantal onderdelen nog nader ingaan. Natuurlijk kunt u voor ontbrekende informatie of een nadere toelichting altijd een beroep op ons doen.

Ondanks het digitale tijdperk spelen sommige zaken zich nog op papier af. Onderstaand treft u een aantal formulieren aan die u mogelijk wel eens nodig zou kunnen hebben. U kunt deze downloaden of inzien door op het formulier te klikken.

Formulieren voor algemeen gebruik

Productwijzers (beknopte algemene omschrijving van diverse verzekeringsproducten)

Inkomensverzekeringen
Collectieve ongevallenverzekering voor werknemers
Collectieve verzekering voor vaste WIA aanvulling
Collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)
Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)
Collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers
Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers
Verzekering voor WGA-eigenrisicodrager

Levensverzekeringen
Direct ingaande lijfrente
Kapitaalverzekering
Natura-uitvaartverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Uitvaartverzekering

Schadeverzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Opstalverzekering
Pleziervaartuigenverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Reis- en annuleringsverzekering

Waardemeters

Herbouwwaardemeter woningen 2017
Inboedelwaardemeter 2016

Mutatieoverzichten

Mutatieoverzicht ten Hag Privé Pakket

Formulieren voor het doen van een schade-aangifte

Aanrijdingsformulier
Schade-aangifteformulier (algemeen model voor diverse verzekeringsvormen)
Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering

Waarborgfonds Motorverkeer

Informatiebrochure over het Waarborgfonds Motorverkeer
Verzoek om schadevergoeding bij Waarborgfonds Motorverkeer
Getuigenverklaring Waarborgfonds Motorverkeer

Formulieren voor aanvragen of wijzigen van verzekeringen

Aanvraag voor offerte voor verzuimverzekering
Opzegging verzekering, wijziging contractsduur of intermediairswijziging

Voorbeeldbrieven e.d.

Brief stuiting van verjaring (i.z. beleggingsverzekeringen)

Pensioen/DGA

Pensioenbrochure DGA
Produkt- en tarievenkaart 2015