Pensioen DGA

De directeur-(groot)aandeelhouder (DGA) van een N.V. of B.V. verkeert met betrekking tot het regelen van zijn pensioen in een bijzondere positie. Hij is (mede)eigenaar van het bedrijf en daarnaast ook nog bij het bedrijf in loondienst. Als directeur-grootaandeelhouder zult u daarom zelf uw pensioen moeten regelen. Uw persoonlijke belangen en de bedrijfsbelangen zijn nauw met elkaar verbonden, dus een zorgvuldige financiële analyse is van groot belang. U heeft voor het regelen van uw pensioen de volgende mogelijkheden:

  • Eigen beheer
  • Verzekeren
  • Pensioenfonds
  • Pensioen BV of stichting

Welke oplossing voor u de juiste is hangt af van vele factoren. Het spreekt vanzelf dat wij ook graag uw accountant of fiscaal adviseur bij onze pensioenadvisering betrekken.

Pensioendossier

DGANatuurlijk zal de pensioenregeling naadloos moeten aansluiten aan uw wensen, maar daarnaast zal deze ook moeten voldoen aan de uitgebreide en ingewikkelde wet- en regelgeving. Het pensioenreglement moet zorgvuldig op zakelijke gronden worden opgesteld en wijzigingen in omstandigheden, grondslagen en wetgeving zullen regelmatig een aanpassing van de regeling noodzakelijk maken. Kortom: uw pensioen alsmede onze advisering en begeleiding vormen een dynamisch geheel. Om zowel u als uw accountant met regelmaat te kunnen informeren over de stand van zaken rond uw pensioen hebben wij het “Pensioendossier” ontwikkeld. Dit Pensioendossier is niet alleen een methode om alle relevante pensioendocumenten zorgvuldig te bewaren, maar ook om deze te bewaken. Wijzigingen in omstandigheden en wetgeving leiden automatisch tot nieuwe adviezen en op die wijze wordt bereikt dat uw pensioen up to date blijft.

 

Pensioen in eigen beheer

Bij een pensioenregeling in eigen beheer reserveert u jaarlijks een bepaald bedrag binnen de onderneming. Deze zogenaamde pensioenreserve wordt meestal ondergebracht in een pensioen-BV of een personal holding. De onderneming heeft dus een verplichting aan u om op de einddatum een pensioen uit te keren. Deze pensioenverplichting wordt tot het ondernemingsvermogen gerekend en de pensioenaanspraken worden vertaald in een doelvermogen. Dit is het kapitaal dat op de einddatum aanwezig moet zijn om de toezeggingen te kunnen nakomen.

Het onderbrengen in eigen beheer is voor u een goede oplossing als u de beschikking wilt houden over uw middelen, maar biedt u geen zekerheid. Als de onderneming namelijk failliet gaat, is de pensioenreserve verdwenen en kunt u geen aanspraak maken op een pensioen. Voor de onderneming heeft een pensioen in eigen beheer ook gevolgen. Zo betaalt het bedrijf een heffing over het vrijvallende vermogen. En bij onderhandelingen over de verkoop van de onderneming kan een pensioentoezegging nadelig zijn.

Voordeel pensioen in eigen beheer

• De pensioenopbouw heeft geen gevolgen voor de liquiditeit van de onderneming: het geld blijft in de onderneming.

Nadelen pensioen in eigen beheer

• Het pensioen moet gekoppeld zijn aan een daadwerkelijk genoten inkomen uit dienstbetrekking en in de pas lopen met wat in collectieve regelingen gangbaar is.
• Er geldt een verplichte hoge franchise waardoor u een lager pensioen opbouwt.
• U kunt de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet meeverzekeren.
• Uw partner is voor het nabestaandenpensioen afhankelijk van de onderneming of van de overblijvende vennoten.
• Stijgt het beleggingsrendement boven het aangenomen rendement, dan wordt het meerdere belast.
• Het opbouwpercentage is maximaal 2 procent van het pensioengevend loon.
• U hebt geen pensioengarantie: voor uw pensioen bent u afhankelijk van het financiële vermogen van de onderneming.

Pensioen bij verzekeraar

Als u kiest voor een pensioenverzekering heeft u verschillende mogelijkheden, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase van eventueel in eigen beheer opgebouwd pensioen. Daarbij bepaalt u zelf of u uw pensioen volledig wilt verzekeren of een combinatie wilt van deels verzekeren en deels in eigen beheer. Een volledig verzekerd pensioen heeft als voordeel dat u een hoger pensioen mag opbouwen.
Hebt u eenmaal gekozen voor een pensioenverzekering, dan vormt de hoogte van de pensioentoezegging het uitgangspunt. Op basis daarvan stelt de verzekeraar een kapitaal vast waarmee u op de pensioendatum het pensioen kunt aankopen. Vaak kunt u daarbij kiezen tussen garantie en beleggen.

Voordelen pensioenverzekering

• Er geldt een lagere toegestane franchise waardoor u een hoger pensioen kunt opbouwen.
• U kunt de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.
• Uw partner heeft de zekerheid van een nabestaandenpensioen.
• Als alleenstaande mag u altijd een partnerpensioen opbouwen dat eventueel wordt omgezet in extra ouderdomspensioen.
• U kunt bij de berekeningen een stijgend (geïndexeerd) pensioen overeenkomen.
• U weet zeker dat u uw pensioen ontvangt, onafhankelijk van het bedrijfsresultaat.

Nadeel pensioenverzekering

• Het opbouwen van pensioen gaat ten koste van de liquiditeit van de onderneming.

Individuele pensioenregeling

Als er bij een bedrijf geen collectieve pensioenregeling is bestaat veelal de mogelijk dit individueel te regelen. In een individuele pensioenregeling kunnen makkelijker persoonlijke wensen verwerkt worden dan in een verplicht collectieve regeling. Individuele regelingen worden veelal voor een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) of staffunctionaris geregeld.

Offerte aanvragen?

ik wil een offerte

Meer informatie ?

Als u meer wilt weten kunt u ons natuurlijk bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of contact met ons opnemen via dit formulier.