Pensioenopbouw via de werkgever

Wij adviseren u over de mogelijkheden op het gebied van collectieve pensioenregelingen voor uw werknemers (zowel voor het klein-, midden- als grootbedrijf), bemiddelen hierbij en implementeren hem. Ook de nazorg en administratieve verwerking worden daarbij door ons verzorgd. Daarnaast informeren wij desgewenst uw ondernemingsraad bij de invoering/wijziging van de collectieve pensioenregeling.

Collectieve pensioenregeling

In diverse bedrijfstakken is via de CAO geregeld dat werknemers verplicht zijn om deel te nemen aan een bedrijfspensioenfonds. Als een bedrijf niet onder een dergelijke CAO valt kan de werkgever ervoor kiezen om ten behoeve van de werknemers een collectieve pensioenregeling te treffen. Pensioen is echter een zeer ingewikkelde materie en de valkuilen zijn talrijk. ten Hag pensioenadviseurs is er in gespecialiseerd om bedrijven daarin te adviseren en te begeleiden. Zo kunnen wij u onder meer van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van het pensioenreglement en pensioencontract. Pensioenregelingen zijn er in vele varianten. Afstemming op de wensen, mogelijkheden, aard van het bedrijf en beleving van werknemers is belangrijk.

Actualiseren van het pensioenreglement

De wet- en regelgeving op het gebied van pensioen is constant aan wijzigingen onderhevig. Zowel in sociaal-maatschappelijk opzicht als fiscaal. Het is van groot belang dat de pensioenregeling wordt afgestemd op- en regelmatig getoetst aan de wettelijke eisen.

Verlenging pensioencontract

Bij verlenging van het pensioencontract kunnen wij namens u de contractonderhandelingen voeren, waarbij het o.m. gaat om:

  • de hoogte van de kosten die door de verzekeraar in rekening wordt gebracht
  • de omvang van de aanwezige reservewaarde
  • de winstdelingsregeling
  • de gehanteerde sterftetafel
  • de wijze van financiering, etc.

Opzetten van bijspaarmodules

Veel werknemers hebben behoefte aan een aanvulling op hun pensioen of een mogelijkheid eerder te stoppen met werken. Door versobering van de lijfrenteaftrek is het minder interessant dit in de privé sfeer te regelen. Binnen collectieve pensioenregeling zijn die mogelijkheden er vaak wél. Bijspaarmodules hebben een kostenbesparend effect en bovendien biedt u ook nog eens een extra secundaire arbeidsvoorwaarde.

Voorlichten van uw werknemers

Werknemers hebben vaak vragen over hun pensioenregeling zoals:

  • wanneer kan ik met pensioen?
  • hoeveel pensioen krijg ik dan?
  • wat krijgen mijn partner en kinderen als ik zou overlijden?
  • wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?
  • etc.

Wij nemen de voorlichting van uw werknemers graag voor onze rekening. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het verzorgen van een presentatie of het houden van een pensioenspreekuur.

Interesse?

Wij informeren en adviseren u graag. U kunt ons natuurlijk bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of contact met ons opnemen via dit formulier.