Ondernemers laten zich bij het bepalen van het beleid doorgaans door meerdere zakelijke adviseurs bijstaan. De accountant, fiscaaladviseur, notaris en advocaat spelen naast de verzekeringsadviseur en pensioenadviseur een belangrijke vertrouwensrol.

Voor zakelijke adviseurs kan ten Hag een sleutelrol vervullen bij onder meer de volgende zaken:

• een goede financiële- en pensioenanalyse
• beoordelen van bestaande pensioenregelingen
• berekeningen van de pensioenverplichting in eigen beheer
• opstellen van een waterdichte pensioenovereenkomst
• berekenen van de waarde van pensioenaanspraken bij overdracht aan verzekeraar
• verzorgen, beoordelen en bespreken van verzekeringsoffertes
• verstrekken van informatie over wet- en regelgeving t.a.v. pensioen
• voeren van onderhandeling met pensioenuitvoerders over (verlenging van) collectieve regelingen
• etc.

Jaarlijkse voorlichtingsmiddag Pensioenen

Jaarlijks organiseert ten Hag een voorlichtingsmiddag over pensioenen voor zakelijk adviseurs, waarbij vooraanstaande sprekers diep ingaan op de actualiteit rond pensioen. Het bijwonen van deze voorlichtingsmiddag is een bijdrage in de verplichte permanente educatie.

Interesse?

Heeft u als zakelijk adviseur interesse in het bijwonen van deze bijeenkomsten, laat het ons dan even weten via dit contactformulier. U ontvangt dan voor de eerstvolgende bijeenkomst een uitnodiging.