Voor zelfstandig ondernemers is een goede pensioenopbouw van groot belang. De onderneming alleen geeft vaak onvoldoende basis voor een oudedagsvoorziening en aanvullende regelingen zijn dan nodig. Omdat bij de zelfstandig ondernemer en vrije beroeper de verhouding tussen werkgever en werknemer ontbreekt kan deze strikt genomen geen pensioen opbouwen in fiscale zin. Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden om zowel binnen als buiten de onderneming een oudedag- en/of nabestaandenvoorziening te treffen.

Graag adviseren wij u in uw rol als ondernemer en informeren wij uw adviseurs.

Omdat de totale oudedagsvoorzieningen steeds verder versoberd en geïndividualiseerd wordt, combineren wij de expertise van pensioenadvies en financiële planning. Daarbij richten wij ons niet alleen op de oudedagsvoorzieningen maar adviseren wij ook over ander life-events zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden, echtscheiding en werkloosheid. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen op deze terreinen.

Offerte aanvragen?

ik wil een offerte

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over deze complexe materie? Dan kun u ons bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of ons via dit formulier vragen om contact met u op te nemen.