Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Anw-hiaatverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u een bedrag verzekeren dat uitgekeerd wordt bij een overlijden. Met dat bedrag kunnen nabestaanden de extra kosten of het wegvallen van inkomen opvangen.

U kunt zelf bepalen welk bedrag u verzekert. Daarbij zijn er twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen: een tijdelijke en een levenslange. Een tijdelijke verzekering bij overlijden keert uit als u vóór een bepaalde datum komt te overlijden. U kunt dan ook nog kiezen of het verzekerde bedrag gelijk blijft of stijgt of daalt naarmate de verzekering langer loopt. Een levenslange overlijdensrisicoverzekering keert direct na overlijden een bedrag uit, ongeacht wanneer dat overlijden plaatsvindt.

Partners kunnen ook een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven afsluiten. De ene partner betaalt de premie voor de verzekering van de ander. Dit kan voor partners die niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn voordelen hebben; het kan flink schelen in de successierechten.

De uitkering die nabestaanden ontvangen is vrij van inkomstenbelasting en valt in Box 3.

Offerte aanvragen?

ik wil een offerte

Meer informatie?

Wij informeren en adviseren u graag. U kunt ons natuurlijk bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of contact met ons opnemen via dit formulier.

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering