Met de gezinsongevallenverzekering verzekert u uzelf, uw partner en kinderen tegen de vaak tegenvallende, forse financiële gevolgen van een ongeluk. De verzekering keert uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Uw voordelen:

• Ook een ongeval veroorzaakt door ziekte is gedekt.
• De kosten van repatriëring na een dodelijk ongeval in het buitenland zijn gedekt tot € 1.250,-.
• Dubbele uitkering voor meeverzekerde kinderen bij gelijktijdig overlijden van de ouders.
• De uitkering in geval van blijvende invaliditeit kan oplopen tot 350% van het verzekerde bedrag, afhankelijk van mate van invaliditeit (geldt niet voor de aanvullende dekkingen).

Extra dekking: auto-inzittenden of motor-opzittenden

Hiermee zijn ook niet-gezinsleden verzekerd als ze meerijden. De dekking geldt voor alle auto’s of motoren van de verzekerden. Bij de motor-opzittendenverzekering is ook helm- en kledingschade gedekt (tot € 1.000,- per gebeurtenis).

Extra dekking: tandheelkundige kosten

Hiermee verzekert u tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval tot een bedrag van € 500,-per persoon. De dekking geldt alleen als de oorzaak van het ongeval in de voorwaarden staat vermeld.

Premie berekenen?

Gezinsongevallenverzekering

Meer informatie?

Wij informeren en adviseren u graag. U kunt ons natuurlijk bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of contact met ons opnemen via dit formulier.