Voor schade aan uw persoonlijke eigendommen in huis, is er de inboedelverzekering. De inboedelverzekering dekt schade als gevolg van ondermeer de volgende gebeurtenissen:

• Inbraak, diefstal of een poging daartoe.
• Schroei- zeng- of smeltschade.
• Blikseminslag en oververhitting door inductie.
• Ontploffing.
• Storm.
• Inhoud van diepvriezer bij defect of stroomuitval.
• Regen of andere neerslag die onvoorzien de woning binnendringt.
• Gesprongen waterleidingen.
• Rook en roetschade.

Het is belangrijk de verzekerde som nauwkeurig vast te stellen. Schat u het bedrag te laag, dan krijgt u bij schade slechts een evenredig deel van de uitkering. Als u de inboedelwaardemeter invult, krijgt u een garantie tegen onderverzekering.
Goed beveiligde huizen maken minder kans om niet-genodigden over de vloer te krijgen. Indien de woning voldoende beveiligd is en voorzien van een politiecertificaat Veilig Wonen of BORG-certificaat, ontvangt u 15% korting op de inboedelverzekeringspremie. Bent u bewoner van een VINEX-locatie, dan ontvangt u zelfs 25% korting op de premie van de inboedelverzekering.
In combinatie met de inboedelverzekering kan de Buitenhuisdekking worden gesloten. Hiermee worden ook uw persoonlijke spullen in een groot aantal situaties buiten de deur beschermt tegen schade, diefstal of verlies.

Premie berekenen?

Premieberekening ten Hag Privé pakket

Meer informatie?

Wij informeren en adviseren u graag. U kunt ons natuurlijk bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of contact met ons opnemen via dit formulier.

Productwijzer Inboedelverzekering