Brand

Aansprakelijkheid

Motorrijtuigen

Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen

Zekerheid tegen claims van derden

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt u een ongekend ruime dekking bij materiële schade en letselschade aan derden. Ongeacht wie binnen uw onderneming die schade veroorzaakt heeft.

Modulaire opbouw

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt standaard de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen. Daarbij is de verzekering opgebouwd uit verschillende modules zodat u uw onderneming op maat kunt beschermen tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid, waaronder Werkgeversaansprakelijkheid en Milieuaansprakelijkheid De Algemene aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden vormen de basis. Uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen. Daarvoor sluit u een Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders motorrijtuigen af.

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden

Met deze basisverzekering verzekert u zich tegen aanspraken van derden tot vergoeding van personen- en/of zaakschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade. Uiteraard moet u of een andere verzekerde wel aansprakelijk zijn voor het ontstaan van de schade. Tot de vergoeding behoort ook schade aan zaken als gevolg van werkzaamheden bij cliënten of derden. Zaken die u ter uitvoering van de afgesproken werkzaamheden gebruikt of bewerkt, vallen niet onder de dekking.

Werkgeversaansprakelijkheid

Met deze module verzekert u zich tegen claims van uw medewerkers als u als werkgever tegenover hen aansprakelijk bent voor schade die verband houdt met de bedrijfsactiviteiten. Uitgesloten is schade die een bestuurder van een motorrijtuig lijdt. Die dekt u met de Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen.

Milieuaansprakelijkheid

Met deze module verzekert u zich tegen aanspraken van derden in verband met een plotselinge en onzekere milieuaantasting. Inbegrepen is milieuaantasting door geleverde zaken. Uitgesloten is aansprakelijkheid voor zaakschade aan de bodem en het oppervlaktewater. Hiervoor kunt u zich verzekeren met de Milieuschadeverzekering.

Uw voordelen:

•  Bescherming tegen aanspraken in verleden en toekomst
•  Tot € 1.250.000 per aanspraak verzekerd
•  Wereldwijde dekking
•  Uitgebreide kring van verzekerden
•  Verzekering op maat

Verzekering op maat

Er bestaan flinke risicoverschillen tussen verschillende sectoren. Het aansprakelijkheidsrisico van een aannemer is niet vergelijkbaar met dat van een communicatiebureau. In combinatie met de Algemene aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden bieden wij u daarom voorwaarden die specifiek bij uw bedrijfssector passen.

•  Detailhandel, horeca en ambachten
•  Eigenaar/exploitant gebouwen
•  Sport en ontspanningsverenigingen
•  Medische beroepen
•  Computer- en softwarebedrijven
•  Schoonmaakbedrijven
•  Verenigingen van Eigenaren
•  Vermogensschade

Offerte aanvragen?

ik wil een offerte

Meer informatie

Wenst u meer informatie over deze complexe materie? Dan kun u ons bellen op 053 8506070 of ons via dit contactformulier vragen om contact met u op te nemen.