Brand

Aansprakelijkheid

Motorrijtuigen

Brandbedrijfsschade

Uitgebreide verzekering voor bedrijfsstilstand

Als uw onderneming getroffen wordt door een calamiteit, wordt vaak ook uw productie getroffen. Deze verzekering vergoedt de vaste lasten, het verlies van netto winst en extra kosten als uw bedrijf door een verzekerde gebeurtenis stil komt te liggen. U kunt de verzekering alleen sluiten in combinatie met een gebouwenverzekering of een goederen/inventarisverzekering.

Kies uw verzekering

•  Uitgebreide dekking
Met de uitgebreide dekking verzekert u zich tegen schade door brand, diefstal, sprinklerlekkage, sneeuw of smeltwater, regen, storm, hagel, instorting door sneeuwdruk, blikseminslag, inductie, meteorieten, aanrijding of aanvaring, luchtvaartuigen, ontploffing, vandalisme en rellen. Ook gedekt is straatafzetting en blokkering, wegvallen van aardgasvoorziening langer dan 48 uur en wegvallen van stroom of watervoorziening langer dan 6 uur.

•  Dekking tegen elk plotseling en onvoorzien voorval
Met deze unieke dekking verzekert u zich tegen alle van buiten komende gevaren die schade kunnen aanrichten. Uitgesloten is schade door: opzet, molest, atoomkernreacties, aardbevingen, overstromingen, geleidelijke weersinvloeden en geleidelijke aantasting.

Uw voordelen:

•  Dekking tegen elk plotseling en onvoorzien voorval
Met deze unieke dekking verzekert u zich tegen alle van buiten komende gevaren die schade kunnen aanrichten. Uitgesloten is schade door: opzet, molest, atoomkernreacties, aardbevingen, overstromingen, geleidelijke weersinvloeden en geleidelijke aantasting.

Offerte aanvragen?

ik wil een offerte

Meer informatie

Wenst u meer informatie over deze complexe materie? Dan kun u ons bellen op 053 8506070 of ons via dit contactformulier vragen om contact met u op te nemen.